Ilgtermiņa kredīts ir patēriņa aizdevums ilgam laikam - parasti ilgāk par 1 gadu. Dažiem ilgtermiņa kredītiem procentu likme ir fiksēta, bet citiem